Pileforeningens historie gennem 20 år

 

Pileforeningen fylder 20 år i 2017 

 

Læs her Verner Nielsen dejlig indlæg om Pileforeningen - fra start til idag....

 

Pileforeningens Historie.

Af Verner Nielsen

Starten i ’97

Foreningens spæde start var ved en blomsterfestival, som Aarhus by afholdt på Lilletorv i sommeren 1997, hvor pileinteresserede, der kendte Pia Rossen og Jens Peter Mortensen, medarrangører af festivalen, havde fået lov at få en gratis bod, her kunne de så vise færdigt pileflet og flette så publikum kunne se, hvordan det blev gjort.

 

Til stede af pileflettere var bla.: Anna Eklöf, Tage Munch Hansen, Solveig Langballe og Inge-lise Rauhe. Interessen for flet var så stor, at man blev enige om at lave en liste, hvor flettelystne kunne skrive sig på med navn og adresse til det som vi, i første omgang, regnede var et kursus.

 

Den første Generalforsamling                                                                                                                                                                  Da der, ret hurtigt, var mere end 150, der havde skrevet sig på listen, blev man enige om, at der var grundlag for at lave en Pileforening. Det blev aftalt at mødes en sensommeraften i ”Den Økologiske Have i Odder”. Her var der 24 der mødte op. Efter en hyggelig aften med megen snak og mange gode ideer om, hvad vi kunne udrette, hvis vi blev synlige for hinanden, blev en forening for pile og fletteinteresserede en realitet.

Der blev så skillinget sammen, for at få penge til portoen, så der kunne sendes en indbydelse ud til alle de, der havde skrevet sig på listen. Der blev de så inviteret til en stiftende Generalforsamling. Den skulle så finde d. 23. september 1997 på ”Daghøjskolen Kvindeliv” i Aarhus.

Man havde forestillet sig en mindre forening af fortrinsvis østjyder. Den skulle hedde Aarhus Pileforening, men der var stemning for, at den skulle hedde Pileforeningen og være landsdækkende. Der blev naturligvis også valgt en bestyrelse, og den kom til at se sådan ud; Formand Jens-Peter Mortensen, kasserer Jørgen Skoubo, kursuskoordinator m.m. Inge-Lise Rauhe, Aktivitetsudvalg m.m. Solveig Langballe, Redaktion m.m. Anna Eklöf, suppleanter Lotte Boesen og Lis Jørgensen.

 

Første blad

Det første blad ”Pilebrevet” blev udsendt allerede i december 1997. Det blev lavet ved hjælp af fotokopier og udprint fra pc, som blev klippet til, klistret på A4 papir og derefter sendt til trykning. Da det blev skrevet var der 172 der havde meldt sig til.

Intentionen med foreningen var, i første omgang, at informere om kurser vi fik kendskab til. Dernæst kunne man skabe kontakt til mennesker med samme interesser. Give mulighed for at udveksle erfaringer og opskrifter. Lave små lokale flettegrupper og måske finde en Fletter/dyrker i nærheden af, hvor man bor.

Tingene skete nærmest af sig selv. Folk var vilde med flet. Der var ikke kurser nok, og det var ikke til at få flettepil. Men i løbet af de næste år, blev der lavet kurser, og der blev der plantet pil over hele landet.

Den første pilefestival

Allerede i ”Pilebrevet” i december, blev det annonceret, at der skulle afholdes en ”Pilefestival” 15.-16. august et eller andet sted i Aarhus området. En festival hvor pilefolk kunne mødes og inspireres, og hvor andre også havde mulighed for at komme og se de ting, der var blevet lavet.

Indholdet af festivalen kunne være: et område til stadepladser for medlemmer, et kunstnerisk område med musik, undervisning for børn og voksne, foredrag, lysbilleder, temaområde, spisetelt, foreningstelt og meget mere.

Da den første pilefestival blev annonceret, var bestyrelsen meget optimistiske, for man havde ingen steder at holde den. Igen var heldet med dem, for Inge-Lise havde kontakt til Sibba på Moesgård Museum, og vi blev tilbudt området ved stavkirken.

 

Folk strømmede til festivalen. Mary Butcher fra England og Jane Sørensen fra Danmark, var der og demonstrerede irske kartoffelkurve. Også andre viste deres kunnen. Salget af pil var så stort, at allerede lørdag løb man tør for flettepil. Markedet måtte støvsuges for at have pil til om søndagen. Kurveboden havde en forrygende omsætning. Caféen var et langt plankebord uden for Hedeby huset. Alt foregik i det fri, og heldigvis var det et pragtfuldt vejr. Der var en omsætning på 24.000 kr.

Moesgård

Pilefestival 1999 kunne nu placeres på landkortet. Der blev arrangeret frivillige grupper, der hjalp med at arrangere pilefestivalerne. Bestyrelsen jo ikke kunne lave det hele selv. Pilefestivalerne blev en tradition, der i alt blev arrangeret på Moesgård i 15 år med stor succes. Men da Moesgård museum skulle bygge nyt, kunne vi desværre ikke være der længere, så 2012 blev sidste gang ved stavkirken.

Vingsted

Heldigvis var der en flok ildsjæle i Jelling Flettekreds, der var parat til at tage over. De kontaktede Vingsted Jernaldermiljø, hvor vi kunne få lov at være. Her har vi så været i 4 år, hvilket vi har været meget glade for, og både museet og festivalgruppen, har lagt et stort arbejde i at lave et godt arrangement hvert år.

I Jubilæumsåret 2017 er pilefestivalen placeret på Horsens Statsfængsel.

 

Men det var langt fra det eneste, der skete i de første år.

 

Pilefestival Sjælland

I august 2001 var Vestsjællands Flettekreds i gang med at arrangere et flettetræf, da de blev enige om, at der i stedet skulle laves en pilefestival på Sjælland. De var godt nok i tvivl, om det måtte kaldes en ”Pilefestival”, og henvendte sig derfor til bestyrelsen og fik, efter lidt tøven, ok.

Så gik de ellers i gang med at arrangere. Det sværeste var at skaffe en plads, hvor det kunne holdes. Efter en del snakken frem og tilbage med ledelsen i ”Andels Landsbyen Nyvang”, fik man lov til at være der.

Det blev en rigtig hyggelig festival, med deltagelse af mange flettere, og rigtig mange publikummer, så der var ingen tvivl om, at man skulle fortsætte med at lave festival. Pilefestivalen blev holdt på Nyvang i 5 år, hvorefter man blev enige om, at det var på tide at finde en ny lokation til festivalen.

Liselund

Det nye sted blev kursuscentret ”Liselund” i Slagelse, det var en helt anden type sted, med køkken og toiletforhold helt på toppen og gearet til mange mennesker. Festivalområdet var en dejlig lukket park, og det jo var et stort plus. Der blev afholdt pilefestival på Liselund i ialt 7 år, sidste gang i 2013. Herefter besluttede man, på grund af faldende tilslutning, at flytte til et nyt sted.

 

Lejre                                                                                                                                                                                   I 2014 tog en ny festivalgruppe opgaven på sig. De arrangerede sig med ”Sagnlandet Lejre”, og lagde et stort arbejde, sammen med sagnlandet, i at holde Pilefestival Sjælland der. Det er jo et spændende område med masser af muligheder og ting at se, og rigelig plads til pilefletterne. Der er der så blevet holdt pilefestival i 3 år.

Flettetræf

I 2003 kom der et nyt tiltag i foreningens regi. Det var afholdelse af et 8 dages flettetræf, første gang på Ry Højskole. Det var otte dage med flere forskellige undervisere, som man kunne tilmelde sig. Det blev et tilløbsstykke, der siden har været holdt hvert andet år. Det første 4 år på Ry højskole, derefter 1 år på Hadsten Højskole, og indtil nu 3 år på Brandbjerg Højskole.

 

10 års jubilæum

I 2007 blev tiåret markeret med udstillinger under navnet ”Kurv” på Rundetårn og Silkeborg Bad. På Moesgård Museum udstillede ”gamle kurvemagere” fra Kurvemagerlauget. På det tidspunkt var der 8 medlemmer tilbage, hvoraf den ældste var 81 og stadig aktiv fletter. De skulle vise det gamle fag, og skabe respekt om det.

 

Epilog

Undervejs er der naturligvis sket mange andre ting. I dag, juni 2017, er der f.eks. 45 flettekredse rundt om i landet. Men det vil føre for vidt at beskrive alle tingene her, hvorfor jeg har forsøgt at fremhæve hovedpunkterne, for at vise en levedygtig og aktiv forening.