Pilefestival Moesgård 2012

1589

    Pilefestival Moesgård 2012

 

               "Flet – tradition og fornyelse"

 

                        15 års jubilæum.

 

 

For 14 år siden fandt den første Pilefestival sted ved Stavkirken på
Moesgård Museum syd for Århus. I år er det sidste gang, vi kan anvende
denne plads. Der bliver bygget og rodet på Moesgård.

      Men vi skal fejre vores jubilæum!

 

Vi er godt i gang med planlægningen, og vi kan love jer, der bliver meget
at se på.

I vil kunne se, hvordan nogle af de dygtigste danske pileflettere har formået
at videreudvikle klassiske fletteteknikker og at anvende dem kreativt,
ligesom de også har arbejdet innovativt med materialer af snart sagt enhver art.
Herved har de hævet fletteriet til et kunstnerisk niveau, der nyder stor
international anerkendelse.

Og I vil kunne se traditionel pileflet af høj kvalitet, flet som inspirerede,
da der kom gang i de danske pileflettere i 90’erne.

På festivalpladsen vil I kunne møde over 20 af vores dygtigste flettere +
2 ”gamle” kurvemagere + 2 svenske kurvemagere.

På Museet laver vi en udstilling af nogle af deres værker over temaet
”Flet – tradition og fornyelse”.

Det vil være muligt at deltage i workshops med nogle af vores gæster.

Følg med. Vi opdaterer de følgende sider løbende.

 

Boder og vagter

Ønsker du en salgsbod på festivalen, skal du reservere inden den 15. maj!

Skema kommer i aprilbladet – eller brug tilmeldingen her på siderne.

Vagtplanerne for frivillige hjælpere bliver i år koordineret af Birgit Rosholm.
Skema, hvor I kan melde jer som hjælpere, kommer i sommerbladet og her i maj/juni.

 

Jubilæumsskrift

Den mere historiske gennemgang af Pilefestivalerne gennem de 14 år overlader vi
til det jubilæumsskrift, der også er planlagt.

Og send gerne billeder til os fra tidligere festivaler. Hvis du har papirbilleder,
scanner vi dem og sender dem retur igen.

Har du en sjov historie eller andet der kunne egne sig, så tager vi meget gerne imod!

 

Vi kan bruge mere hjælp

 

Kontakt Dorthe, hvis du kan hjælpe med noget af det følgende:

  • Løbende planlægning af Festivalen.
  • Ansvarlige for Caféen under festivalen (ikke frokostret og middag – laves af proffer).
  • Planlægning og opsætning af kurveudstilling på museet.
  • Kontaktperson for de inviterede gæster, bl.a. sørge for at de kan lave te, kaffe og morgenmad der, hvor de overnatter.
  • Koordinere det amerikanske lotteri.

Og der kommer mere.

 

Hilsen Festivaludvalget

Ulrik Høj/ Moesg. Mus.  moesuhj@hum.au.dk

Birgit Rosholm/ PF  birgit.rosholm@hotmail.com

Karin Christiansson/ PF  arinsson@gmail.com

Dorthe Steffensen/ PF  htds@stofanet.dk

Her kan du se udvalgets arbejdsgang gennem året.  

Her kan du se lidt om det nye museum  http://www.moesgaardnytmuseum.dk/