KURV - Silkeborg Bad

638 Udstilling -  "KURV" Silkeborg Bad

1.3 var der indsendt ca. 300 forskellige kurve, skulpturer, møbler m.m. til Silkeborg Bad.

Det var helt fantastisk at komme og se kurve over det hele. Elevatoren var fyldt helt op med papkasser, kælderen med alle de store ting og i værkstedet stod alle de afleverede kurve.

 Fredag d. 2.3  pakkede vi alle kurve ud, nummererede dem og fjernede navnene med stor nervøsitet for, at vi skulle glemme noget.
Der var et hegn, meget få møbler og rigtig mange kurve og skulpturer.
Søndag aften kom jureringsgruppen, Annette Holdensen, Bent Vinkler, Tim Johnson og Malene Møller Hansen.

De startede med at blive enige om de kriterier, kurvene skulle vælges ud fra. Det var fire meget forskellige personer, og alle kurve blev nøje set på, og tit skulle der argumenteres for valget. Det foregik i en meget fin stemning og med stor seriøsitet og respekt for den enkelte kurv. Gruppen var glad for, at de som mennesker var forskellige, da det bragte mange gode diskussioner. Ligeledes var de meget glade for det store udvalg, og det bliver en meget smuk og spændende udstilling.

Efter en lang og interessant mandag blev de færdige, og resultatet var at 106 kurve blev valgt.
Alle de valgte kurve blev fotograferet, så de kan komme i kataloget.

Tirsdag nåede vi lige at fjerne de valgte kurve, pakke de fravalgte og ringe rundt til dem, der selv ville hente deres kurve, inden museet igen åbnede for publikum, og alt skulle være ryddet.

Det er hårdt arbejde at vælge og fravælge. De fire i gruppen var hele tiden åbne for hinandens argumenter, og de skulle hele tiden også mærke efter, hvad de selv syntes. En meget stor tak til Annette, Bent, Tim og Malene, I gjorde et stort stykke arbejde for foreningen til glæde for os og forhåbentlig mange andre.

Også en stor tak til Susanne, der mærkede alle kurvene sammen med mig, og Annette og Gitte, der pakkede og ringede rundt mandag og tirsdag. Det er skønt med en forening, hvor der er mange der vil give en hjælpende hånd.

Ane

 

Åbningstale ved fernisering på Jubilæumsudstillingen KURV Silkeborg Bad:

Ideen til denne udstilling startede for to år siden på Ry Højskole, hvor nogle af os var sammen.

Foreningen fyldte 10 år, og det ville vi gerne fejre.

Vi har villet flere ting med disse udstillinger i år.

Dels vil vi gerne vise dansk flet 2007.  Hvor er vi nu, hvad rører der sig inden for fletteverdenen.

Danmark er blevet kendt for at være et af de lande, hvor der er stor eksperimentering og nytænkning indenfor flet. Vi har også gerne villet vise vores omverden at ”KURV” er meget andet end en importeret kurv fra Østen. Kurvemagerfaget er traditionelt ikke et meget agtet erhverv, og der er ingen traditioner for at  kurvemagere tillader sig at tro, at  kurve også hører til blandt kunsthåndværk for slet ikke at tale om kunst.

Denne udstilling er en censureret udstilling for Pileforeningens medlemmer. Det er den første udstilling foreningen har lavet, og det har været en meget spændende og krævende opgave.

Tak til alle jer, der sendte jeres kurve ind. Hver gang der sendes ind til en udstilling, sætter man jo sig selv på spil, og det kræver noget mod. Denne udstilling har kun kunnet lade sig gøre fordi der var så mange der turde lade deres arbejder vurdere.

Vi valgte en jury, som vi mente havde et kvalificeret og nuanceret syn på kurve. Bent Vinkler, som er en af de ypperste kurvemagere i Danmark, Annette Holdensen, der var med til at starte fletteinteressen i DK, og som kunstner er vant til at se på værker, Tim Johnson fra England, som både er kunstner og kurvemager og Malene Møller Hansen, som aldrig har lavet en kurv, men med sin erfaring fra en anden kunstart, keramikken, netop kunne sætte fokus på form og udtryk.

Denne udstilling er et udtryk for netop denne gruppens valg og opsætning af kurve.

Tak til jer fire for det store arbejde I har lavet, og især tak til Bent og Annette for igen at stille op og være med til at sætte denne udstilling op.

Vi spurgte to kunstnere om de havde lyst til at lave en installation udenfor. Britt Smellvær, som har strejfet kurvene før, og som har et langt virke indenfor kunstens verden. Tak fordi du ville stille din smukke prismatoide op.

David Drew var en af de kurvemagere, der havde stor betydning for fletteriets start i Danmark. Det har været en stor fornøjelse at invitere ham og Judy til at lave en installation i parken.

Installationen hedder Pileforeningen, og den består af 3640 pil – en pil for hver dag foreningen har eksisteret – der 7 og 7 er snoet til træer. Et træ for hver uge foreningen har eksisteret. Den er udformet som et kvadrat, der står solidt plantet i jorden, samtidig med at træerne løfter sig mod himlen. Lad os håbe, den kommer til at spejle foreningen fremover.

Jeg vil også sige tak til Silkeborg Bad. Det har været en stor fornøjelse at lave denne udstilling i samarbejde med jer

Foreningen besluttede at støtte tre kurvemagere med en pris.

1. præmie: 10.000 kr. Anne Mette Hjørnholm
Præmien gives for en meget kreativ videreudvikling af den gamle rammekurvsteknik.
Der er nytænkning inden for både form og materialer.
Kurvene er teknisk meget gennemførte.
635


2. præmie: 5.000 kr. Dorte Tilma
Præmien gives for en legende iderigdom i nye former og materialer.
Kurvene er udført med en stadig søgen efter fordybelse, lethed og leg.
636


3. præmie: 5.000 kr. Marianne Mortensen
Præmien gives for en meget stilren og konsekvent eksperimenteren med pil.
Firkanterne og kuberne er nytænkning og en sikker fordybelse i en ny form.
637


Et stort tillykke til prismodtagerne.
Ane Lyngsgård