Festivalpladsen 2013

Festivalpladsen oktober 2013

2335

Ja, nu er der ikke et græsstrå tilbage, på den før så skønne plads. Alle hegn, træer
og buske er væk sammen med Hedebohuset og rishegnet.
Men stavkirken fik lov til at stå. Der var ellers planer om at flytte den.
Om nogle år er der planlagt et permanent vikingemiljø med bl.a. smedje.