Billeder fra Borneo

Se om foredraget i Aarhus den 17.april 2013.  Her